EagleOwl - Bubo Bubo

Mitt företags namn är också det engelska namnet för Berguv, eller Bubo Bubo på latin. Berguvar är mycket stora och kraftfulla fåglar som ofta sägs vara den största ugglefågeln, men faktum är att den delar titeln med den mindre kända "Blakiston's Fiske-uggla".

Berguven har ett imponerande vingspann på upp till 200 cm och de längsta exemplaren har blivit upp mot 75 cm långa. Honorna väger från 1.75 till 4.2 kg och är lite tyngre än hannarna, som väger mellan 1.5 och 3.2 kg. Berguvens ögon har en karaktäristisk djup orange färg och fågeln har också utmärkande örontofsar som påminner lite om horn. Dessa kan ofta ge ugglan ett lite komiskt förvånat eller lätt panikartat intryck ihop med de stora ögonen.

Det sägs ofta att Berguvarna (och även ugglor i allmänhet) kan vrida huvudet helt och hållet bakåt, men det är inte helt sant. De kan dock vrida det hela 135 grader åt båda hållen och därmed titta över sin egen axel för att se vad som försiggår bakom dem. Deras ögon är, som hos de flesta fåglar, helt fästade i sina hålor vilket innebär att de är tvungna att vrida på hela huvudet varje gång de vill flytta blicken från ett föremål till ett annat.

Berguven hittas normalt i bergiga områden med stora skogar, där den föredrar att bygga sitt bo på höga klippavsatser. Den förekommer över hela Europa, Ryssland, i Mellanöstern och Asien, och några få exemplar har även siktats så långt söderut som norra Afrika.

Berguvar lever huvudsakligen av mindre däggdjur som gnagare och liknande men de är också kapabla att nedlägga större byten såsom rävar och även i vissa fall unga rådjur om de lyckas ta dem i ett obevakat ögonblick. Som de flesta ugglor jagar de på natten.

I det vilda kan Berguven leva i imponerande 20 år, och i fångenskap - som med de flesta vilda djur - mycket längre. Enligt vissa källor upp till 60 år!

Anledningen till att jag valde Berguven som symbol för mitt företag är att de är de absolut coolaste fåglarna jag vet, med en enorm personlighet i sina stora orange ögon, djupa "HOO-hoo"-läte och helt ljudlösa flykt. Jag är också mycket förtjust i deras latinska namn :o)
robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2019 EagleOwl