Tjänster

Webdesign
Jag utvecklar alla sorters hemsidor, från enkla företagspresentationer till avancerade skräddarsydda shoppingsystem, communities m.m.
Teckning och Illustration
Jag står även mer än gärna till tjänst med olika typer av teckningar och illustrationer där så behövs.
3D-modellering
Modeller och scener som skapats med 3D-teknik är också något som jag till viss grad sysslar med, t.ex. för produktfoton och visualiseringar.
Pixel-grafik
"Pixlad" datorgrafik - symboler, ikoner, "sprites" etc - är ett område jag har lång och omfattande erfarenhet av.

robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2018 EagleOwl