Tutorials

Här gör jag ett litet försök att lära ut grunderna i de olika områden jag jobbar med, för de som vill lära sig mer. Främst vänder jag mig till nybörjare, men i mån av tid kommer jag att lägga till även mer avancerade tips och tricks.


XHTML

Detta är i själva verket en introduktion till grundläggande HTML, men jag har valt att följa syntaxen hos XHTML eftersom jag huvudsakligen använder den standarden och det anses vara nästa generation av HTML.


CSS

Om du känner dig bekvämt införstådd med grunderna i HTML, får du här lära dig att med Cascading Style Sheets "stajla" innehållet grafiskt och göra sid-layout.


Webdesign

Denna mer generella tutorial i Webdesign kombinerar XHTML med CSS och demonstrerar hur man skapar en enkel sidmall från grunden.


robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2020 EagleOwl