Tutorials

Här gör jag ett litet försök att lära ut grunderna i de olika områden jag jobbar med, för de som vill lära sig mer. Främst vänder jag mig till nybörjare, men i mån av tid kommer jag att lägga till även mer avancerade tips och tricks.

OBS - Dessa sidor författades omkring år 2010, och jag håller dem mest uppe av nostalgiska skäl och för att de fortfarande verkar vara uppskattade som en liten nybörjarintroduktion till grunderna i webbdesign, men även om de fortfarande borde vara hyfsat korrekta bör man vara medveten om att de med tidens gång så småningom kommer att bli alltmer föråldrade.


XHTML

Detta är i själva verket en introduktion till grundläggande HTML, men jag har valt att följa syntaxen hos XHTML eftersom jag huvudsakligen använder den standarden och det anses vara nästa generation av HTML.


CSS

Om du känner dig bekvämt införstådd med grunderna i HTML, får du här lära dig att med Cascading Style Sheets "stajla" innehållet grafiskt och göra sid-layout.


Webdesign

Denna mer generella tutorial i Webdesign kombinerar XHTML med CSS och demonstrerar hur man skapar en enkel sidmall från grunden.


robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2022 EagleOwl