XHTML Tutorial - Kapitel 6: Länkar

Om man inte kunde skapa länkar från en hemsida till en annan, skulle webben sannolikt vara ett ganska tråkigt ställe. Man kan nog till och med säga att hela poängen med internet, som gjorde det så populärt, är just denna förmåga att länka mellan olika sidor. Vi ska titta lite närmare på hur man gör det.

Vi börjar med att skriva ihop ett litet exempel med en text, som innehåller en fras i fet stil och som vi vill länka till en annan hemsida.

<html>
  <head>
    <title>Hjälp Google uppnå världsherravälde</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ett exempel på en länk</h1>
    <p>
      Om du vill söka efter något på Google, <strong>klicka här!</strong>
    </p>
  </body>
</html>

Uppenbarligen så är det "klicka här!" som vi vill att folk ska kunna klicka på. Men hur åstadkommer vi det? Svaret på frågan är ankar-taggen, <a>.Ankar-taggen (eng. "anchor") kan användas till mer än klickbara länkar, men eftersom det är dess huvudsakliga syfte ska vi bara titta på det just nu. Du har vid det här laget säkert redan gissat att du ska sätta <a> och </a> runt den text du vill göra till en länk, vilket är helt rätt. Men var skriver vi då in själva URL-adressen som länken ska leda till?

Jo, vi lägger till ett attribut som heter href="" i första <a>-taggen, och där skriver vi in vår URL. Det färdiga exemplet ser ut såhär:

<html>
  <head>
    <title>Hjälp Google uppnå världsherravälde</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ett exempel på en länk</h1>
    <p>
      Om du vill söka efter något på Google,
      <a href="http://www.google.com">klicka här!</a>
    </p>
  </body>
</html>

Inte så svårt som du trodde, va?OK, innan vi avslutar kapitlet om länkar så är det en liten grej till som du nog vill veta - hur man öppnar länkar i ett nytt fönster. Det gör man genom att sätta ett target (="mål"). Sätt target-värdet till "New_". Såhär:

<html>
  <head>
    <title>Hjälp Google uppnå världsherravälde</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ett exempel på en länk</h1>
    <p>
      Om du vill söka efter något på Google,
      <a href="http://www.google.com" target="New_">klicka här!</a>
    </p>
  </body>
</html>Det är allt! Nu vet du allt som är värt att veta om hur man länkar :o)

< Tidigare: Fet och kursiv text

robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2022 EagleOwl