Webdesign-ordlista

Här nedan finner du en samling av termer och begrepp som alla är vanliga i webdesign-sammanhang, både vad gäller den grafiska formgivningen och programmeringen. Listan är ett pågående arbete och kommer att uppdateras kontinuerligt i mån av tid. Klicka på de ord du vill läsa mer om.


A
ASP

C
CSS

F
Flash

H
HTML

J
Java
JavaScript
P
Perl
PHP

R
RSS

S
SQL
Syntax

X
XHTML
XMLObservera även att detta inte är avsett att vara en helt komplett ordlista över alla IT-relaterade termer. Jag tar här bara upp de jag anser viktigast och mest vanligt förekommande, för att det inte ska bli för oöverskådligt.
robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2022 EagleOwl