Webdesign-ordlista - Flash

Flash har blivit ett mycket populärt verktyg på webben för utveckling av små online-spel och interaktiva hemsidor med en hög grad av animationer och media som musik och video. Flash-applikationer länkas in och körs via plugin ungefär som med Java. Även om de två miljöerna är olika kan man ändå säga att de egentligen är två sidor av samma mynt.

Medan Flash är enklare att komma igång med och har fler inbyggda funktioner för att skapa grafik och animationer, är Java ett kraftfullare programmerings-språk än det relativt enkla ActionScript-språk Flash använder. Java är därmed i regel lämpligare för mer tekniskt komplicerade lösningar, men kräver också en högre grad av kunskaper, erfarenhet och utvecklings-tid.Tillbaka till Webdesign-ordlistan
robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2023 EagleOwl