Webdesign-ordlista - Java

Java är ett objekt-orienterat programmeringsspråk som är till viss del baserat på C och C++ och utvecklat av Sun Microsystems. På webben används Java till att skriva "applets", vilket är små självständiga "program" som kan länkas in och köras direkt på en hemsida, ungefär som med Flash.

OBS: Förväxla inte Java med det mycket enklare scriptspråket JavaScript.


Tillbaka till Webdesign-ordlistan
robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2019 EagleOwl