Webdesign-ordlista - PHP

PHP är ett script-språk som främst används för utveckling av dynamiska och avancerade webbplatser såsom webbshoppar, communities och liknande. PHP är ett öppet, icke-kommersiellt språk vars främsta konkurrent kan sägas vara Microsoft-utvecklade ASP.Tillbaka till Webdesign-ordlistan
robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2022 EagleOwl