Webdesign-ordlista - Syntax

Syntax är ett ord som inom lingvistiken avser de regler som anger hur man sätter samman ord till meningar. Som sådant är det alltså inte specifikt en datorrelaterad term, men ordet används flitigt när man pratar programmering. När man talar om syntaxen hos ett programmeringsspråk, menar man sättet på vilket man strukturerar och skriver sin kod inom just det språket.

Exempel: Syntax för hur man skriver ut ordet "Hej" till skärmen kan i ett visst programmeringsspråk se ut t.ex såhär:

print "Hej!"

...medan det i ett annat ser ut såhär, trots att effekten blir densamma:

echo 'Hej!';
Tillbaka till Webdesign-ordlistan
robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2019 EagleOwl