Webdesign-ordlista - ASP

ASP (Active Server Pages) är en plattform som främst används till utveckling av mer dynamiska och avancerade webbplatser såsom webshoppar, communities och dylikt. ASP utvecklas av Microsoft och är huvud-konkurrenten till det fria, icke-kommersiella språket PHP.

ASP är i själva verket inte något programmerings-språk, även om det ofta förenklas så, utan istället en utvecklings-miljö som har stöd för många olika script-språk. I klassisk ASP är standard-språket VBScript.Tillbaka till Webdesign-ordlistan
robert@eagleowl.se 026-16 13 61 www.eagleowl.se
©2022 EagleOwl